Książki dla dzieci do 10 lat

Młode osoby mają różny stosunek do książek, ale właśnie pierwsze lata życia to czas, kiedy rodzice powinni kształtować zainteresowania dzieci w kierunku literatury. Już samo czytanie bajek na dobranoc, a potem wspólne czytanie opowieści dedykowanych najmłodszym może znakomicie rozwinąć wyobraźnię dziecka, ale przede wszystkim zaszczepić całkiem naturalne zainteresowanie literaturą. Oczywiście zawsze tytuły muszą być dobierane odpowiednio do wieku dziecka, jego zdolności przyswajania informacji oraz etapu rozwoju intelektualnego. Zdecydowana większość tytułów przeznaczonych dla dzieci do 10 lat zawiera w sobie akcenty edukacyjne i wychowawcze. Chodzi o to, aby poprzez lekturę dziecko brało udział w procesie socjalizacji, który wcale nie polega wyłącznie na funkcjonowaniu w otoczeniu rówieśników i dorosłych. Książkowe lektury mogą bowiem bardzo skutecznie wychowywać i przekazywać istotną wiedzę o świecie, ludzkich emocjach i zachowaniach.

Nierzadko dzięki czytaniu dziecko rozwija w znakomity sposób swoją empatię, która jest szalenie ważna. Śledząc ofertę księgarni bez trudu znajdziemy pozycje dedykowane dzieciom w młodym wieku. Są to bestsellery książkowe zwykle niezbyt długie i napisane na tyle prostym językiem, aby dziecko mogło je chłonąć szybko i bez przeszkód. Jednak warto, by lektura odbywała się również w towarzystwie rodziców. Mogą oni czytać z dzieckiem lub czytać dziecku, co zazwyczaj wywołuje u niego bardzo przyjemne odczucia. Rozmawiając o treści czytanych książek można znakomicie stymulować intelektualny rozwój młodego człowieka.